arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

A 2023-as adóév egyszerűsített helyi iparűzési adózását érintő változások, teendők

Tisztelt Adózó!

A 2023-as adóév egyszerűsített helyi iparűzési adózását érintő változásairól, teendőiről az alábbiak szerint tájékoztatom.

Az egyszerűsített, sávos adózási mód alapvető szabályai:

- adóelőleget évente csak egyszer kell megfizetni (05.31.),
- amíg a bevétel nem lépi át a megadott sávhatárt, jogfolytonos az adóelőlegek előírása évről-évre, újabb bevallás beadására nincs szükség,
- az választhatja, akinek adóévi bevétele éves szinten (arányosítani kell, ha tört időszak) kisebb, mint 25 M Ft [kivételes esetben 120 M Ft, Szja tv. szerinti átalányadózó, aki kiskereskedelmet végez],
- akkor is választható, ha megelőző évben több volt a bevétel, mint 25 M Ft,
- nincs bírság, ha rossz sávot választ,
- ha egy önkormányzatnál sávos adózó valaki, akkor másik önkormányzatnál is azt kell választania,
- eltérő üzleti éves adózó is választhatja,
- őstermelő+egyéni vállalkozó is választhatja, ekkor össze kell adni a két típusú bevételt,
- családi gazdálkodók esetén tagonként értendő a 25 M Ft-os határ,
- Szja. Tv szerinti adózónál az uniós támogatás is a bevételbe tartozik,
- EGYÉB ADÓKEDVEZMÉNY/MENTESSÉG NEM VEHETŐ IGÉNYBE

 

 

 

 

Ha valaki kiesik a sávos adózásból:

- adóévet követő évben a bevallásában vagy normál adózás szerint adózik vagy KIVA-s lesz
- ha már nem akar sávos lenni, akkor a következő adóbevallásában jelöli azt és ezzel egyidejűleg adóelőleget kell bevallania

SÁVOS ADÓZÁST VÁLASZTÓK ESETEI

1. Folyamatosan működő vállalkozó a tárgyévben bevallja az előző évet (2023-ban a 2022HIPAK-on) és jelöli a sávos adózás választását tárgyév május 31-ig (azaz a 2023-ra történő választást a 22HIPAKon jelöli).

2. Tárgyévben kezdő, teljesen új vállalkozó sem a tárgyévben beadott bejelentkezésében, sem pedig tárgyévi bevallásában nem tudja megadni sávos adóelőlegét, hanem a tárgyévet követő évben (2023-as kezdés esetén 2024.05.31-ig) beadott bevallásában jelöli a sávos választást. Azaz az ilyen adózók a kezdés évét követő évben két tételt is fognak fizetni, egyet előző évre és egyet a bevallás évére (pl. 2024-ben fizet 2023-ra visszamenőleg és 2024-re is).

3. Más illetékességi területen már működő, de az érintett önkormányzatnál tárgyévben székhelyet/telephelyet nyitó esetén, ha a másik önkormányzatnál már sávos adózást választott, akkor az új helyen is sávosnak kell lennie. Csak ebben az esetben van lehetőség arra, hogy a kezdéssel összefüggő bejelentkezés, változás- bejelentésében a sávos előleg megadására (ha a tevékenység kezdete tárgyév 05.31. napja előtti)

SZÜNETELÉS:

Ha szünetelés történik, és sávos adózással szeretne visszatérni az adózó, akkor ismételt kezdése hasonlóan adminisztrálható, mintha újként kezdene:

- a szünetelés előtti időszakra záró bevallást kell beadni, de ezen a sávos adózás nem jelölhető (pl. 2023.03.01-2023.06.01-ig szünetel valaki, akkor 2023.03.01-es dátummal kell egy záró bevallást beadnia szünetelés miatt, 2023.06.01. dátummal be kell adnia egy bejelentkezést és 2024-ben beadott, 2023-as bevallásában tudja jelölni a sávos választást 2023-ra),
- bejelentkezés, változás- bejelentést kell beadni az újra kezdésről, melyen – amennyiben az újra kezdés 05.31-e előtti dátum – meg lehet adni a sávnak megfelelő, tört összegű adóelőleget,
- amennyiben 05.31-e utáni az ismételt kezdés dátuma, akkor csak a következő évi bevallásban lehet jelölni​​​​​​​ a sávos választást visszamenőlegesen az előző évre.

MIKOR KELL AZ ADÓELŐLEGET MÓDOSÍTANI:

- ha már nem akar Htv. 39/A § szerinti sávos adózó lenni, akkor bevallásában kell megadnia előleget,
- ha sávot vált.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORÁBBI KATA-S ADÓZÓK ESETEI

Azok az adózók, akik korábban KATA adózási formában adóztak az új szabályozás szerint több módon is adózhatnak 2023-as adóévben.

1. Az új KATA törvény szerinti ún. tételes adózást választók​​​​​​​
- előfeltétele, hogy ezt az adózási formát mind a NAV felé, mind a helyi önkormányzat felé be kellett jelenteniük (02.15. napjáig, ill. a kezdést követő 45 napon belül), a bejelentés utólag nem pótolható,
- bejelentkezés, változás- bejelentés nyomtatványt kell benyújtaniuk a helyi önkormányzat felé legkésőbb 2023.05.31. napjáig​​​​​​​

 • az https://ohp-20.asp.lgov.hu/ weboldalon keresztül, ügyfélkapus belépést követően,
 • ​​​​​​​az adó alapja ebben az esetben 2 500 000 Ft,
 • jelölni kell, hogy „nem választja a Htv. 39/A § szerinti adózást”,
 • különös figyelmet kell fordítani az előlegfizetési időszakra (2023.01.01-2024.06.30.), a fizetési dátumokra (2023.05.31. és 2024.03.16.), valamint az előlegek összegének​​​​​​​ megadására,
 • amennyiben az előlegek megadásával kapcsolatban bizonytalan, keresse fel​​​​​​​ adóirodánkat a 06/22-569-223 vagy 06/22-569-206 telefonszámokon.

- az előlegek megadása lehetséges bevalláson keresztül is, ebben az esetben

 • jelölni kell, hogy „nem választja a Htv. 39/A § szerinti adózást”,
 • jelölni kell, hogy „tételes KATA-s bevallást ad be”
 • különös figyelmet kell fordítani az előlegfizetési időszakra (2023.01.01-2024.06.30.), a fizetési dátumokra (2023.05.31. és 2024.03.16.), valamint az előlegek összegének​​​​​​​ megadására,
 • amennyiben az előlegek megadásával kapcsolatban bizonytalan, keresse fel​​​​​​​ adóirodánkat a 06/22-569-223 vagy 06/22-569-206 telefonszámokon.

2. Olyan volt KATA-sok, akik Htv 39/A § szerinti sávos adózással szeretnének adózni

- 2022-es évre vonatkozó helyi iparűzési adó bevallást (2022HIPAK) kell beadniuk legkésőbb​​​​​​​ 2023.05.31. napjáig

 • a bevallási időszak helyes megadására ügyelni kell (pl. a 2022.08.31-ig tételes KATAsok esetében 09.01.-12.31.),
 • jelölni kell a Htv. 39/A § szerinti adózás választását,
 • meg kell adni a – bevételtől függő – sávos előleg összegét, melynek fizetési határideje​​​​​​​ adóév 05.31. napja.

3. Olyan volt KATA-sok, akik nem sávos adózással szeretnének adózni

- 2022-es évre vonatkozó helyi iparűzési adó bevallást (2022HIPAK) kell beadniuk legkésőbb​​​​​​​ 2023.05.31. napjáig​​​​​​​

 • a bevallási időszak helyes megadására ügyelni kell (pl. a 2022.08.31-ig tételes KATAsok esetében 09.01.-12.31.),
 • jelölni kell, hogy nem választják a Htv. 39/A § szerinti adózást,
 • meg kell adni a – nettó árbevétel szerinti –adóelőleg összegét, melynek fizetési​​​​​​​ határideje adóév 09.15. és következő adóév 03.16. napja.

 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére a 06/22-569-223 vagy 06/22-569-206 telefonszámokon, az arany.ildiko@martonvasar.hu és vecsei.erzsebet@martonvasar.hu e-mail címeket és személyesen is ügyfélfogadási időben (H:8-12, 13-16, SZ:8-12, 13-17).

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző nevében és megbízásából eljárva

Miklósné Pető Rita
aljegyző