arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLETEN ELHAGYOTT, ÜZEMKÉPTELEN JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 59. § (3) bekezdés értelmében az üzemképtelen járművet - közterület-használati engedély nélkül - csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. A gépjármű üzembentartója az üzemképtelen járművet saját költségén köteles eltávolítani a közterületről.

Közterület használati engedély a tárolás helye szerinti illetékes önkormányzattól kérhető a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, határozott időre 1.500.-Ft/jármű/nap, városközponti területen 2.250.-Ft/jármű/nap díj ellenében.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 20. §-ában foglaltak alapján a közterület-felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, elszállítással eltávolíthatja.

Eljárási szabályok:

  • A város közterületén lejárt műszaki érvényességgel, vagy hatósági jelzéssel – forgalmi rendszámmal – nem rendelkező, engedély nélkül a közterületen tárolt járművek fellelésétől számított, jogszabályban meghatározott 10 napos határidő letelte után, változatlan állapot esetén kezdeményezzük a jármű közterületről történő elszállítását.  A közterület-felügyelő az észlelt üzemképtelennek minősülő gépjármű szélvédőjére felszólító értesítést helyez el, amelyben felhívja a tulajdonos (üzembentartó) figyelmét a jogsértő állapotra. Egyidejűleg a jármű tulajdonosa (üzembentartója)  levélben értesítésre kerül.
  • Amennyiben a tulajdonos a gépjárművet a megadott határidő alatt nem távolítja el, akkor annak elszállításáról kell intézkedni. A felszólítás átvételétől számított 15 nap után szállítathatja el a felügyelet a járművett.
  • A jármű elszállításáról a tulajdonos (üzembentartó) kétszeri értesítést kap, az intézkedéssel egyidejűleg a Gárdonyi Rendőrkapitányság tájékoztatást kap, továbbá a járművek listája megtekinthető az önkormányzat honlapján (www.martonvasar.hu).
  • Ha a tulajdonos (üzembentartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet a járművet értékesítheti, vagy más módon hasznosíthatja. A rendelet 17. § (7) bekezdése szerint azt a járművet, amely hulladékká vált (elhasználódott), regisztrált bontó-hulladékkezelő részére kell átadni.
  • Ha az elszállított jármű tulajdonosa a jármű értékesítését követő hat hónapon belül jelentkezik, részére az értékesítésből befolyt, a tárolási költséggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni.

 

Az elszállított gépjárművek tárolásának, kiváltásának helye (önkormányzattal kötött szerződés alapján):

BER-CAR TEAM Kft.
címe: 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 119.

A tárolás helye: 1214 Budapest (XXI.kerület), II. Rákóczi Ferenc út 289.
ügyeleti telefonszám: +36 20 951 2273

 

A jármű kiváltására csak a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet szerinti díjak önkormányzati bankszámlaszámára történő igazolt megfizetését követően van lehetőség.

A kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek (melléklet az 55/2009. (X. 16.) IRM rendelethez):

1.            A jármű elszállításának költsége:

a)            személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija,

                valamint segédmotoros kerékpár esetén                                                                          25 400 Ft

b)           a KRESZ 1. számú függelék II. pontjában meghatározott, az a) pontban

                nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija esetén

                az a) pontban foglalt költség      háromszorosa                                                                  76 200 Ft

2.            Hulladékká vált járművek bontásra történő átadása (bontási díj)                              50 800 Ft

3.            A jármű tárolásának és őrzésének költsége naponta                                                 1 524 Ft

4.            A hatósági jelzés nélküli elszállított jármű felnyitásának díja                                       19 050 Ft

5.            Csökkentett költség fizetése esetén az 1–2. pontokban meghatározott

                összeg 50%-át kell megtéríteni.

6.            A település lakosságszámának 1. pont szerinti meghatározása esetén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervnek az adott év január 1-jei állapot szerint közzétett adatai az irányadók.

Önkormányzati számlaszám:

11736082-15727433

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tűntesse fel a jármű forgalmi rendszámát.

Közterület-felügyelő elérhetőségei:

Tóth Tibor, közterület-felügyelő

telefonszám: +36-20/230-2718

e-mail: toth.tibor@martonvasar.hu

 

Martonvásári Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:

Martonvásári Polgármesteri Hivatal

címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

telefonszám: +36-22/460-004

e-mail: jegyzo@martonvasar.hu

 

ELSZÁLLÍTOTT JÁRMŰVEK

a martonvásári közterület-felügyelet a Kftv. 20. §-ában foglaltak alapján 

az alábbi gépjárművet szállíttatta el közterületről

 

 

ELSZÁLLÍTÁS NAPJA

FORGALMI RENDSZÁM

A JÁRMŰ SZÍNE, GYÁRTMÁNYA, TÍPUSA

ELSZÁLLÍTÁS HELYE

ŐRZÉSI IDŐ VÉGE

1.