arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ​​​​​​​- szociálisan rászoruló, 14 éven aluli gyermekek táboroztatásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 
pályázatot hirdet
szociálisan rászoruló, 14 éven aluli 
GYERMEKEK TÁBOROZTATÁSÁHOZ
​​​​​​​

A támogatásra való jogosultság feltétele:

  • a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,

  • családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, (2023. évben 114.000,- Ft),

A támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben részesül az a pályázó:

  • akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán)

  • aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

A támogatás összege: gyermekenként évente legfeljebb 70.000,- Ft. 

A táboroztatás költségeihez való hozzájárulás évente egy alkalommal vehető igénybe!

Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

Csatolandó dokumentumok:
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 8. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) ügyfélszolgálatán,
valamint letölthető ITT

A pályázóknak igazolást kell becsatolniuk a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek táboroztatását vállalni tudja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor költségét és időbeli intervallumát.

A pályázatok benyújtásának helye és módja: személyesen vagy postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. június 16. (péntek) 12.00 óra.

A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt soron követő ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság a döntéshozatalt követően legkésőbb 30 napon belül értesíti.​​​​​​​
Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság döntése nyilvános. 

 

Dokumentumok