arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Helyi Választási Bizottsági tagok keresése

Tisztelt Martonvásári Lakosok!
Tisztelt Választópolgárok!

Magyarországon 2024. június 9. napján tartják a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint az európai parlamenti képviselők választását.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) bekezdése szerint a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása érdekében a választásokon a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerveiként választási bizottságok működnek közre. 

A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként várom azon martonvásári lakosok jelentkezését, akik szívesen vesznek részt a Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjaként a helyi önkormányzati választás előkészítésében és lebonyolításában.

A HVB választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, szükség szerint 5 évig tart. A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg.

A Ve. 17. § (1) a) bekezdése szerint a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
A (2) bekezdés szerint a választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.

A Ve. 18. § (1) bekezdés alapján, a választási bizottságnak nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint, jelölt.

A (2) bekezdés szerint nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott, a munkavállaló és az egészségügyi szolgálati viszonyban álló személy kivételével.

Amennyiben a fentiek figyelembe vétele mellett jelentkezni kíván, úgy azt legkésőbb 2023. október 27 (péntek) napjáig szíveskedjen megtenni a Helyi Választási Irodánál (Martonvásári Polgármesteri Hivatal, Titkárság, 2462 Martonvásár, Budai út 13., telefon: 06 22 460-233, e-mail: titkarsag@martonvasar.hu).

Martonvásár, 2023. október 12.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
a Helyi Választási Iroda vezetője