arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

2024. ÉVI ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük Önöket, hogy jogkövető magatartásukkal, az adók határidőben történő megfizetésével idén is támogassák a fejlesztéseket, a működtetést, hogy feladatainkat közös erővel, sikeresen valósítsuk meg egy szép és élhető kisváros, Martonvásár fenntartása érdekében!

Köszönettel: 
Martonvásár Város Jegyzője és Martonvásár Város Polgármestere

 

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A 2024. ÉVRE VONATKOZÓAN A MEGÁLLAPÍTOTT ADÓMÉRTÉKEK NEM EMELKEDTEK, ÚJ ADÓNEM NEM KERÜLT BEVEZETÉSRE.

Általános tudnivalók:

 • A 2024-es évi fizetendő adóról adózóink az első negyedév során egyenlegértesítő iratot fognak kapni 

  • elektronikus kapcsolattartást kérő adózóink ügyfélkapun keresztül, befizetéseiket átutalással vagy E-befizetéssel várjuk (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap),

  • elektronikus kapcsolattartást nem kérő ügyfeleinknek postai úton, részükre csekket is küldünk,

  • e-mailen nem küldünk hivatalos értesítőt.

 • Adókötelezettségben bekövetkezett változást (pl. eladás, új ingatlan vétele, jogosultsági hányad változás, művelési ág változás) a változást követő 15 napon belül kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség az ügyfelet terheli.

 • Az építményadót lakásonként kell megfizetni. Amennyiben az ingatlanon több lakás került kialakításra, azt be kell jelenteni és minden lakásra külön adatbejelentést kell kitölteni. A bejelentési kötelezettség elmaradása ellenőrzést vonhat maga után, mely adóbírság kiszabásával járhat. Kérjük, amennyiben több lakás található ingatlanán, jelezze azt az Adóiroda felé! Utólagos adózói bejelentés esetén késedelemből fakadó bírságot nem szabunk ki.

 • Amennyiben az ingatlanra vállalkozási székhely, telephely kerül bejegyzésre vagy ott vállalkozás működik, azt be kell jelenteni az Adóirodán, ennek során új adatbejelentést kell benyújtani.

 • A gépjárműadó beszedését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi, ezzel kapcsolatos ügyintézés (kivéve a 2020 előtti ügyek) az önkormányzati adóhatóságnál nem lehetséges.

 • A helyi adók fizetési határideje 2024. március 16. napja és 2024. szeptember 15. napja. Kérjük a határidők pontos betartását! Késedelmes fizetés esetén pótlék számolódik, mely a jegybanki alapkamathoz igazodik. Késedelmes fizetés esetén végrehajtást kezdeményezünk, melynek költsége végrehajtási cselekményenként –10 000 Ft (jogszabályi minimum). Fizetési nehézség esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot hivatalunkkal, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre bármilyen kérdés, probléma esetén!

 • A gépjárműadót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére kell megfizetni 2024. április 15. napjáig.

 

Fizetési könnyítési lehetőségekről:

 • Lehetőség van fizetési könnyítés igénybe vételére. Valamennyi fizetési könnyítési kérelmet eredeti aláírással papír alapon vagy ügyfélkapuval az E-papír vagy E-önkormányzati portál oldalakon lehet beadni, e-mailben nem elfogadható.

 • Évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi részletfizetés kérelmezhető, mely a kérelem benyújtásán kívül más előfeltétellel nem jár, további alátámasztó dokumentumokat nem kérünk.

 • Ezen felül fizetési halasztás is hasonlóan egyszerűsített eljárásban kérhető.

 • Adómérséklésre is van mód, amennyiben a magánszemély adózó azt részletesen indokolja, kérelmét pedig nehéz anyagi- szociális- családi és egyéb helyzetére utaló tényekkel alátámasztja. Az adómérséklés a jegyző mérlegelési jogkörébe utalt, aki minden ügyben egyedileg dönt a benyújtott kérelem tartalma és az azt alátámasztó igazolások alapján. 

 

Helyi iparűzési adót érintő legfontosabb tudnivalók:

 • Az iparűzési adó mértéke 2 %.

 • Több egyszerűsített adózási mód érhető el az adózók számára (pl. a korábbi KATA helyébe lépő sávos megoldás, KIVA adózás), azonban ezek bejelentési határideje adóév május 31. napja, ez a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén általános szabályok szerint kell bevallani az adót.

 • Sávos adózás esetén a vállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó adóalap, valamint az éves iparűzési adó:
   

Bevétel

Adóalap

Iparűzési adó 2 %-os adómértékkel

0-12 millió Ft

2,5 millió Ft      

50 000 Ft

12-18 millió Ft

6 millió Ft

120 000 Ft

18-25 millió Ft (kereskedő átalányadózó esetén 120 millió Ft)

8,5 millió Ft

170 000 Ft

 • Az egyszerűsített adóalap-megállapítás/választás alkalmazása esetén a helyi iparűzési adóban egyéb adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nem jogosult az adózó!

 • A 8 millió forintos bevételhez tartozó 80 %-os szabály megszűnt 2023-tól, nem választható!

 • 2023-ban már nem lehet alkalmazni az iparűzési adó „felezőt”.

 • Szünetelés esetén a szünetelést megelőző időszakról záró bevallást kell beadni 30 napon belül, ugyanez a szabály érvényes a tevékenység megszüntetésére is.

 • Telephely vagy székhely áthelyezés esetén a záró bevallás benyújtásának határideje a változást követő év május 31. napja.

 • Adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja (évesítve) nem haladja meg a 2 millió forintot.

 

ÚJ KEDVEZMÉNY A HIPA-BAN!

 • Az önkormányzat azon helyben működő vállalkozásnak kíván adókedvezményt nyújtani, aki legalább 2 milliárd Ft aktivált értékű beruházást valósít meg Martonvásáron és a vállalkozás Martonvásárra osztott adóalapja után számított iparűzési adó az igénylés évében eléri a legalább 2 millió Ft-ot.

 • Az adókedvezmény mértéke az ide fizetendő helyi iparűzési adó minimum beruházási érték (2 milliárd Ft) 0,25 %-át (5 M Ft) meghaladó részének 50 %-a, de maximum 40 millió Ft, melyet az aktiválás évében vagy, az igénybe nem vett rész után, az azt követő további 3 évben érvényesíthet a vállalkozás.

 • Egyidejűleg csak 1 beruházás után igényelhető a kedvezmény a 4 év alatt, amennyiben a vállalkozás időközben újabb, számára kedvezőbb adózási feltételt (nagyobb kedvezményt) jelentő beruházást valósít meg, akkor az az után benyújtott kérelem felülírja az előző kérelemből még nem érvényesített adókedvezményt.

 • A benyújtást tárgyév (aktiválás éve) év végéig lehetővé teszi a rendelet, ezzel nem zárja ki a bevallások benyújtási határidejét követően aktivált beruházásokat.

 • A rendeletben foglaltakat leghamarabb a 2024-es adóévben aktivált beruházás után, a feltételeknek megfelelő vállalkozás veheti igénybe.

 

Vonatkozó jogszabályok és elérésük:

 

Kérjük, amennyiben további kérdése van, keresse adóirodánk munkatársait bizalommal. Amennyiben gondja adódik adatbejelentéssel, fizetéssel kapcsolatban, segítségre van szüksége, kérjük, idejében jelezze azt! Elérhet minket telefonon vagy személyesen ügyfélfogadási időben (H: 8-12 és 13-16 valamint Sz: 8-12 és 13-17) vagy e-mailen keresztül (jegyzo@martonvasar.hu).

 

Együttműködését köszönjük!

Martonvásár, 2024. január 03.

Tisztelettel:

Dr. Szabó- Schmidt Katalin 
jegyző  sk.

Miklósné Pető Rita
aljegyző sk.

valamint a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Adóirodájának munkatársai

 

ADÓZÁSI NAPTÁR

HATÁRIDŐ

TEENDŐ

Január 15.

 

Építményadó, telekadó adókötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése.

 

Március 16.

 

A 2024. I. félévi helyi adók fizetési határideje.

 

Március 31.

 

A 2023. évi talajterhelési díj bevallása és megfizetése.

 

Május 31.

 

 

 

 

 

 

A 2023. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtása. 

Egyszerűsített adóalap-megállapítás választásának jelzése a bevalláson vagy bejelentkezés, változás-bejelentésen. 

A Htv. 39/A §-a szerinti egyszerűsített adózási mód 2024. évtől történő választásának, ill. 2024. évtől ezen adózási forma alóli kijelentkezés határideje.
A Htv. 39/A §-a szerinti egyszerűsített adózási mód választása esetén a 2024. évi adóelőleg befizetése.

Egyszerűsített adóalap-megállapítást választó adózó esetén az adóelőleg fizetés határideje.

 

Szeptember 15.

 

A 2024. II. félévi helyi adók fizetési határideje.

 

Változás időpontjától számított 15 napon belül

​​​​​​​

 

Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; személyi adatokban történt változás; és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat).

Desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentésének a határideje.

 

E-önkormányzati portál elérése:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Bővebb tájékoztatók elérése:
https://martonvasar.hu/ugyleirasok-ugyintezes

Nyomtatványok:
https://martonvasar.hu/2017-08-10/adougyi-nyomtatvanyok