arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Tájékoztató a szőlőültetvények és gyümölcsösök támogatásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi szőlőültetvények és a gyümölcstermesztés további támogatása érdekében létrehozott egy önkormányzati támogatási rendszert, melyet a „Szőlőhegyen” található ingatlanokra lehet igénybe venni az alábbi feltételek betartása mellett:

  • a támogatást a „Szőlőhegyen” található ingatlanok vagyoni értékű jogának jogosultja, illetve annak hiányában tulajdonosa veheti igénybe,
  • arra az ingatlanra jár a támogatás, melynek legalább 60 %-a szőlővel vagy gyümölcsössel beültetett, illetve melyet ilyen célból ténylegesen művelnek,
  • a támogatás igénylése kérelem benyújtásával indul, melyhez csatolni kell a fennálló tényleges tulajdonosi viszonyokat alátámasztó tulajdoni lapot, illetve a beültetettség és művelés alátámasztására szolgáló fotódokumentációt (min. 4 db fénykép),
  • a kérelmet a tárgyév április 30. napjáig kell benyújtani a Martonvásári Polgármesteri Hivatalhoz (2462 Martonvásár Budai út 13.) a vonatkozó rendelet melléklete szerinti kérelem nyomtatványon, eredeti aláírással ellátva, papír alapon,
  •  a kérelem nyomtatvány elérhető az ügyfélszolgálatunkon, adóirodánkban, illetve a www.martonvasar.hu weboldalon,
  • a támogatás mértéke évente, ingatlanonként 28 500 forint,
  • a támogatásra az jogosult, aki a fenti feltételek mindegyikét teljesíti és az előírásnak megfelelő kérelmét határidőben benyújtja,
  • amennyiben az ingatlannak több vagyoni értékű jogosultja vagy több tulajdonosa van, úgy a támogatást jogosultságuk vagy tulajdoni hányaduknak megfelelő arányban igényelhetik meg, vagy a kérelemhez csatolt, külön erre vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodással nyilatkozhatnak úgy, hogy az egyik jogosult vagy tulajdonos javára kerüljön megállapításra a teljes támogatási összeg.

A szőlőültetvényekre vonatkozó támogatás részletes feltételeiről bővebben tájékozódhatnak Martonvásár Város Önkormányzatának a szőlőültetvények és gyümölcsösök támogatásáról szóló 24/2019 (XI.27.) számú önkormányzati rendeletéből.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdések merülnek fel, szívesen állunk rendelkezésükre telefonon vagy személyesen ügyfélfogadási időben (H: 8-16 és SZ: 8-12).

 

                                                                                  Martonvásár Város Önkormányzata